اینستاگرام قابلیت آپلود عکس از طریق وبسایت موبایل را اضافه کرد

کاربران اینستاگرام دیگر لزوماً نیازی به اپلیکیشن اینستاگرام برای آپلود عکس ندارند. این شرکت به تازگی این قابلیت را اضافه کرده که بتوان تصاویر را از طریق وبسایت موبایل اینستاگرام آپلود کرد.